Kemikalieinspektionen: inför förbud mot mikroplast

Foto: Oregon State University

Enligt en rapport som Kemikalieinspektion lämnade över till regeringen i fredags vill myndigheten införa förbud mot kosmetiska produkter som innehåller mikroplast. 

Förslaget från myndigheten innebär att kosmetiska produkter som sköljs av direkt efter användning och som innehåller mikrokorn av plast förbjuds i Sverige från och med den 1 januari 2018. Myndigheten vill även, enligt rapporten, att Sverige ska fortsätta verka för en gemensam EU-reglering.

Mikrokorn av plast är plastpartiklar som avser att ha en rengörande eller skrubbande effekt och återfinns i produkter som bland annat kroppsskrubb, ansiktsrengöring och duschgel. Supermiljöbloggen har tidigare rapporterat om de stora problem som mikroplasterna för med sig för våra hav och sjöar.

– Mikroplaster kan leda till försämrad tillväxt och hälsa hos vattenlevande djur och därför behövs åtgärder för att minska spridningen av små plastkorn till sjöar och hav. I dag finns gott om alternativ till mikroplast i kosmetika, säger Jenny von Bahr, utredare på Kemikalieinspektionen och projektledare för regeringsuppdraget i ett pressmeddelande från myndigheten.

Den svenska kosmetikabranschen har, enligt pressmeddelandet, ställt sig bakom att frivilligt ta bort mikroplaster från kosmetiska produkter.

– Det är positivt att branschen på frivillig väg har börjat fasa ut mikroplaster. Vårt förslag kommer därmed bara att påverka de företag som skulle ha fortsatt att tillsätta mikrokorn av plast i kosmetika trots den frivilliga överenskommelsen om utfasning, säger Jenny von Bahr.

Rapporten från Kemikalieinspektionens har tillkommit efter uppdrag från regeringen om att ta fram förslag på nationella åtgärder i Sverige för att begränsa förekomsten av mikroplaster i kosmetika.

Miljö online2

Liknande artiklar