Klimatförändringarna gör skogarna likadana ‑ i Spanien såväl som i Sibirien

Foto: Elkwiki (CC BY-SA 3.0)

Forskare har analyserat data från över ett sekel och kommit fram till att klimatförändringar har gjort att skogsväxt i vitt skilda miljöer har synkroniserats. Genom att undersöka trädens årsringar har man upptäckt att skogar i Spanien och i Sibirien nu uppvisar stora likheter i tillväxt, vilket kan bli både positivt och negativt.

Sibiriens långa vintrar, stora temperaturskiftningar och måttliga nederbörd har tidigare inneburit att skogstillväxten skiljer sig från den vid Medelhavet där klimatet är mildare och nederbörden rikligare. Enligt forskningen har tillväxten hos skogar på 1000 kilometers avstånd nu synkroniserats så pass att de liknar träd från samma region.

Skogen spelar en viktig roll i relgerandet av planetens koldioxidbalans. Forskarna menar att de förändringar som nu påvisats kan leda till längre, mer effektiva växtsäsonger, inte minst i Sibirien. Men i framtiden kan de även öka risken för värmestress och minska skogens förmåga att absorbera koldioxid.

Ökad synkronisering ses som ett resultat av ett varmare klimat, vilket leder till att skogar kan påbörja sin växtcykel tidigare på året.

Miljö online2

Liknande artiklar