Ny utredning om havsbaserad vindkraft ska tas fram

Foto: Eon

Energimyndigheten ska bland annat analysera den potentiella marknaden för flytande vindkraft. 

I höstens budgetproposition (pdf) gjorde regeringen klart att Energimyndigheten skulle ges i uppdrag att titta närmare på frågan om havsbaserad vindkraft. I det regleringsbrev som lämnades till myndigheten strax innan jul framgår vilka frågor som ingår i uppdraget. Bland annat skriver regeringen:

Statens energimyndighet ska analysera hur stor potentialen är för teknikutveckling och reduktion av produktionskostnader för havsbaserad vindkraft inom en 15-årsperiod. Såväl teknik anpassad för innanhavsteknik som teknik för flytande vindkraft ska analyseras. Myndigheten ska även analysera hur stor den potentiella marknaden är för innanhavsbaserad respektive flytande vindkraft i Sverige och internationellt inom en period på 15–25 år. Myndigheten ska avslutningsvis göra en samhällsekonomisk analys av en svensk satsning på havsbaserad vindkraft.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2017.

Miljö online2

Liknande artiklar