Nytt vindkraftsrekord i Danmark

Foto: Anders Hellberg

Under förra året stod vindenergin för 42,1 procent av den danska elförbrukningen.

Det handlar om ett nytt världsrekord, skriver den dansk-svenska nyhetsbyrån News Øresund som hänvisar till energinet.dk.

Ett bra vindår och en fortsatt utbyggnad av vindkraften sägs ligga bakom att de danska vindkraftverken förra året kunde producera el motsvarande 42,1 procent av den danska förbrukningen.

Under 409 timmar förra året producerades det dessutom mer vindkraftsel än vad hela landet behövde el.

Miljö online2

Liknande artiklar