Regeringen vill göra mer för att skydda miljön i Arktis

Foto: Christian Åslund / Greenpeace

Men Greenpeace menar att det är oklart vad den nya inriktningen egentligen betyder.

I dag meddelade regeringen att en ny inriktning för den svenska miljöpolitiken gällande Arktis är på gång. I en debattartikel i Svenska dagbladet skriver klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP), utrikesminister Margot Wallström (S) samt ministern för strategi och framtidsfrågor Kristina Persson (S) att fyra frågor ska prioriteras. I korthet beskrivs dessa frågor på följande sätt i artikeln:

1. Ett stärkt klimatarbete. Regeringen vill se förstärkta insatser inom Arktiska rådet kring klimat och förnybar energi.
2. Ge rättsligt skydd till känslig natur. Regeringen driver på för att de arktiska länderna ska utveckla ett nätverk av skyddade områden.
3. Förhindra riskerna med oljeborrning. Regeringen vill att endast bolag som kan ta hela kostnaden vid en olycka ska kunna få tillstånd att utvinna olja i Arktis, vilket i praktiken är ett krav som kan skydda Arktis från riskerna med oljeborrning.
4. Förhindra överfiske. Regeringen anser att kommersiellt fiske i centrala norra ishavet inte bör tillåtas innan en regional organisation för fiskeriförvaltning finns på plats, som säkerställer att fiske sker på ett hållbart sätt.

Greenpeace välkomnar ambitionerna men påpekar att det är högst oklart vad regeringen egentligen lovar att själv göra. På Twitter kommenterar organisationen de fyra punkterna så här:

1. Stärkt klimatarbete. Sverige bör driva stopp för oljeborrning i Arktiska rådet. Och låta Vattenfalls kol stanna i marken.
2. Skydda känslig natur. Hur? Ge konkret plan för att göra löftet till verklighet! Skyddade områden här hemma skulle ge mer trovärdighet.
3. Olja. Det finns ingen säker oljeborrning i Arktis. Diskussionen måste handla om att stoppa utvinningen.
4. Fiske. Bra att inte tillåta fiske i områden där man inte vet hur bestånden ser ut. Men helt fiskefria områden måste upp på agendan!

Miljö online2

Liknande artiklar