USA stämmer Volkswagen

Foto: Kintaiyo ( GNU Free Documentation License)

Tidigare har det varnats för att Volkswagen kan komma att betala 18 miljarder dollar i skadestånd till USA, och nu har processen tagit ännu ett steg. Amerikanska justitiedepartementet stämmer nu företaget för att de fuskat med nästan 600 000 dieselbilar i USA.

– Med dagens ansökan tar vi ett viktigt steg för att skydda folkhälsan genom att försöka hålla Volkswagen ansvariga för olagliga luftföroreningar, vilket sätter oss en väg mot en lösning, sa Cynthia Giles, biträdande administratör för EPA till The Guardian.

Samtidigt flaggas det för att personal också kan komma att ställas inför rätta.

Enligt analyser från tidningen The Guardian kan utsläppsfusket totalt ha orsakat 237 000- 949 000 ton kväveoxidutsläpp per år. Som jämförelse kan sägas att Västeuropas största kraftverk, Drax i Storbritannien, släpper ut 39 000 ton kväveoxid per år.

Miljö online2

Liknande artiklar