USA:s kolproduktion den lägsta på 30 år

Foto: Oatsy40 (CC BY 2.0)

Nya siffror från energimyndigheten EIA visar att USA:s kolproduktion har sjunkit till den lägsta nivån på 30 år. Resultatet är en konsekvens av ökad tillgång till alternativa bränslen och en ambitiösare klimatpolitik.

Den amerikanska kolproduktionen har sjunkit stadigt sedan 2008 och 2015 var den totala mängden nere på samma nivå som 1986. Resultatet är glädjande då kol är ett av de smutsigaste bränslena som idag används för att generera energi.

Men än är det inte dags att fira. Kolets avtagande attraktionskraft är ett resultat av ökad tillgång på billig naturgas. Det fossila bränslet genererar visserligen 50-60 procent mindre koldioxidutsläpp än kol, men utvinningen och användandet är inte oproblematiska. Supermiljöbloggen har tidigare skrivit om naturgasens baksida och den kontroversiella utvinningsmetoden fracking som har bedömts vara allt för miljöskadlig för att tillåtas i flera länder.

Nya klimatpolicys har också spelat stor roll i minskningen av det amerikanske kolberoendet. I fjol initierades Obamaadministrationens Clean Power Plan som bland annat avser minska utsläpp från kolkraftverk med 32 procent till 2030. Policyn lyfter även fram förnybar energi som en viktig faktor i kampen mot den globala uppvärmningen. Om den förnybara energin kan minska andelen fossila bränslen i USA återstår att se.

Miljö online2

Liknande artiklar