Vattenfall: ”Ingen av våra reaktorer är lönsam”

Foto: Annika Örnborg

Kärnkraftverk i Sverige kan komma att stängas tidigare än tänkt.

Torbjörn Wahlborg, ansvarig för kärnkraftsfrågor på det statliga energibolaget Vattenfall, säger i en intervju med Dagens industri att bolagets samtliga reaktorer på Forsmarks och Ringhals kärnkraftverk kan behöva stängas ned tidigare än tänkt. Fallande elpriser, den höjda effektskatten och nya säkerhetskrav sägs vara anledningen till att reaktorerna inte längre är lönsamma.

När det gäller de nya säkerhetskraven på oberoende härdkylning som träder i kraft 2020, säger Torbjörn Wahlborg till Dagens industri:

– För att hinna i tid behöver vi redan nu under 2016 fatta beslut om nya investeringar på i storleksordningen fyra miljarder kronor. Men som ansvarig ser jag just nu inte att det är ekonomiskt försvarbart att göra de investeringarna.

Från Vattenfalls sida hoppas man nu på politiska beslut, bland annat att effektskatten ska tas bort.

Energiminister Ibrahim Baylan (S) säger i en kommentar till TT Nyhetsbyrån:

– Vi kommer att föra diskussioner i energikommissionen om den här typen av frågor, jag vill inte föregripa dem.

Sedan tidigare står det klart att de två äldsta reaktorerna vid Ringhals ska stängas senast år 2020. För övriga av Vattenfalls reaktorer har man planerat för drift i 60 år, det vill säga en bit in på 2040-talet.

Miljö online2

Liknande artiklar