Effektivare jordbruk kan spara natur

Foto: Ashwin Kumar ( Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.)

Ökningen av jordbruksmark är en av de största orsakerna till förlust av biologisk mångfald och utsläpp av växthusgaser i tropiska länder. Att öka skördarna på redan existerande jordbruksmark har visat sig vara ett bra incitament för att spara land för vild natur.

Att besluta om att skydda land från exploatering, införa ekonomiska incitament, öka skördarna genom bättre teknik och mer kunskap samt olika former av certifiering kan alla vara sätt att spara land och natur på, enligt en rapport. I de tropiska länderna kan det vara bättre för den biologiska mångfalden att spara land genom att öka skördarna på redan befintlig jordbruksmark, istället för att bedriva ett mer miljövänligt jordbruk på en större landyta.

Exempel på hur ökade skördar kan skapa incitament för att gynna biologisk mångfald är att avskogningen i den filippinska provinsen Palawan halverades när jordbruket effektiviserades genom gödsling och konstbevattning. Ett annat exempel är att herdar i en dal i indiska Himalaya fick ekonomisk och teknisk hjälp för att kunna minska förlusterna av boskapsdjur till snöleoparder, i utbyte mot att herdarna sparade land som vilda bytesdjur till snöleoparden kunde leva på.

Men ett effektivare jordbruk måste ske på rätt sätt så att inte vatten, jord och luftkvalitén försämras, skriver forskarna.

Miljö online2

Liknande artiklar