EU-kommissionen:: Livsstilsförändringar krävs om 1,5-gradersmålet ska nås

Foto: Joe deSousa ( public domain)

På klimattoppmötet i Paris i december kom världens länder överens om att försöka hålla den globala uppvärmningen under 1,5-grader, den globala uppvärmningen har redan överstigit en grad.  

För att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader krävs det djupgående livsstilsförändringar i Europa, att möjligheten att höja EU:s klimatmål undersöks och även att möjligheten att ta ned koldioxid från atmosfären undersöks, detta enligt ett läckt dokument från Europeiska Kommissionen som tidningen The Guardian kom över i mitten av februari.

Men EU-kommissionen skriver också att översynen om klimatmålet för 2030 om 40 procents minskade utsläpp jämfört med 1990 kommer att ske efter att FN:s klimatpanel 2018 har släppt en rapport om 1.5-gradersmålet. Att översynen om EU:s klimatmål för 2030 dröjer till tidigast 2018 är något som kritiseras av miljöorganisationer.

För att nå 1,5-gradersmålet krävs omedelbara utsläppsminskningar, en snabb utbyggnad av alla tekniker som minskar utsläppen och en låg energiförbrukning, detta enligt den senaste rapporten från 2014 från FN:s klimatpanel. Men hittills finns det rätt så lite forskning om vad som krävs för att uppnå 1,5-gradersmålet.

Miljö online2

Liknande artiklar