Europas största flytande solkraftverk byggs i London

Foto: Dennis Schroeder

De flytande solpanelerna kommer att skvalpa runt på en vattenreservoar strax utanför den brittiska huvudstaden. Totalt kommer anläggningen kunna generera 6,3 megawatt.

Solkraftverket kommer att bestå av över 23000 solpaneler, täcka 10 procent av reservoarens yta och är planerat att vara färdigt i slutet av mars. Syftet med projektet är att låta de resulterande 6,3 megawatten hålla igång ett närliggande vattenreningsverk tillhörande Thames Water, Storbritanniens största vattenleverantör.

Flytande solkraftverk är ett effektivt sätt att generera förnybar energi i områden där obebyggd mark varken räcker eller blir över. Förespråkare för metoden menar också att det kan minska avdunstningen från vattenreservoarer och samtidigt förbättra solpanelernas kapacitet med hjälp av det kylande vattnet.

Miljö online2

Liknande artiklar