Fem länder dumpar mer plast än resten av världen tillsammans

Foto: Chris Jordan

Det är Ocean Conservancy som i en rapport hävdar att Kina, Filippinerna, Indonesien, Thailand och Vietnam är ansvariga för 60 procent av all plast som hamnar i haven. 

Varje år hamnar minst 8 miljoner ton plast i haven, vilket motsvarar en sopbilslast i minuten, och det uppskattas att det redan idag finns runt 150 miljoner ton plast i haven. Enligt Ocean Conservancy ser vi endast 5 procent av all plast i haven, den största delen – 95 procent – ligger under vattenytan.

Enligt rapporten är det endast runt 40 procent av alla sopor, i de ovan listade länderna, som samlas in korrekt. Soporna hamnar ofta vid kommunala soptippar där lösa bitar sveps med av vind och vatten och hamnar i haven. Enligt Ocean Conservancy sätts soptipparna ibland medvetet upp i närheten av haven då avfallet i viss mån, genom regn och vind, kommer föras ut i havet och därmed frigöra plats för ytterligare avfall på soptippen.

Varför de asiatiska länderna ligger bakom så stor del av plasten som hamnar i haven tros bland annat bero på att konsumtionen av varor ökar i de listade länderna i takt med att ländernas ekonomier växer – vilket i sin tur leder till ökat avfall. Bristfällig lagstiftning gällande avfallshanteringen tros också vara en bidragande faktor.

Enligt en rapport från Ellen Macarthur Foundation kommer det år 2025 gå ett ton plast per tre ton fisk, och 2050 väntas plasten ha passerat fisken i vikt om vi inte gör något åt situationen.

Miljö online2

Liknande artiklar