FN-rapport: Matförsörjningen hotas av bidöden

Foto: Jon Sullivan (Website), public Domain

Mer än tre fjärdedelar av världens matgrödor är åtminstående delvis beroende av pollinering och i många regioner hotas över 40 procent av bina och fjärilarna av utrotning.  Att minska användandet av bekämpningsmedel är en viktig del av lösningen, enligt en ny FN-rapport. 

Rapporten är en sammanfattning av 3000 vetenskapliga studier och information från ursprungsbefolkning och lokalbefolkning på 60 platser i världen.

Så viktiga är bin för världens matförsörjning

Det finns över 20 000 biarter och dessutom många fjärilar, flugor, skalbaggar, fåglar, fladdermöss och andra djur som genom pollineringen hjälper frukter, grönsaker, sädeslag och nötter att befruktas. Nästan 90 procent av av världens vilda blomväxter är åtminstående delvis beroende av pollinering liksom mer än tre fjärdedelar av världens matväxter.

Utan dessa grödor skulle risken för undernäring öka och fattigare länder skulle också tappa exportintäkter från exempelvis kaffe och kakao. Det ekonomiska värdet på de matgrödor som är beroende av pollinering bedöms vara mellan 235-577 miljarder amerikanska dollar årligen. Förutom att bidra till mat så bidrar pollinatörer även till växter som används för att skapa biobränslen, mediciner och byggnadsmaterial.

Problemen och lösningarna

I många regioner hotas över 40 procent av bina och fjärilarna av utrotning och globalt sett hotas cirka 16 procent av de pollinerande ryggradsdjuren. Anledningarna är förändrad markanvändning, intensivt jordbruk, bekämpningsmedel, främmande arter, sjukdomar, skadedjur och klimatförändringar. Bekämpningsmedel som neonikotinoider har visat sig vara skadligt för vilda bin.

GMO-grödor egenskaper avgör hur de påverkar pollinatörer. De GMO-grödor som är toleranta mot bekämpningsmedel har en negativ påverkan på pollinatörer. Men GMO-grödor som är resistenta mot skadedjur minskar behovet av bekämpningsmedel och kan vara positivt för pollinerande insekter.

Lösningarna enligt rapporten är att skapa en större mångfald av miljöer som pollinatörer kan leva i, minska användandet av bekämpningsmedel, förbättra regleringen av handel och användning av kommersiella pollinatörer,  stödja vissa traditionella naturvård och jordbruksmetoder samt bättre samarbete mellan vetenskapen och ursprungsbefolkningar.

Miljö online2

Liknande artiklar