Grön ungdom kritiserar Trafikverket

Foto: Grön ungdom

Språkröret Hanna Lidström menar att det är oacceptabelt att det omdiskuterade klimatunderlaget till en av myndighetens rapporter publiceras bara dagar innan remisstiden går ut.

Tidigare i veckan var Supermiljöbloggen först med att berätta att Trafikverkets tidigare stoppade klimatunderlag nu har publicerats. Underlaget hörde till en större rapport om transportinfrastrukturplanering, som överlämnades till regeringen i november, men själva klimatunderlaget blev aldrig offentligt.

Men nu är materialet öppet att ta del av. Enda haken är att det sker bara dagar innan det att remisstiden går ut för att lämna synpunkter på själva huvudrapporten. Det här har väckt kritik från flera håll.

Grön ungdoms språkrör Hanna Lidström, säger i en kommentar att remisstiden måste förlängas:

– Det är helt oacceptabelt. Klimatrapporten visar tydligt att det inte räcker med ny teknik och nya bränslen – vi måste också slopa alla planer på att bygga fler motorvägar.

Liknande tongångar kommer från Miljöpartiets klimatpolitiska talesperson Stina Bergström, som säger till Sveriges radios Ekot:

– Det är absolut nödvändigt att regeringen förlänger remisstiden nu när det här materialet har dykt upp.

Även Joanna Dickinson, handläggare på Naturvårdsverket, regeringens expertmyndighet på miljöområdet, är kritisk och säger till Ekot:

– Vi har inte kunnat ta ställning till vad den här rapporten tillför underlaget, när det gäller hur man ska integrera klimatpolitiken med utvecklingen av transportsystemet. Och det finns ingen möjlighet att hinna göra det heller, för remisstiden går ut på måndag, den 29 februari.

Miljö online2

Liknande artiklar