Hälften av världens befolkning lider av extrem vattenbrist

Foto: chensiyuan

En ny studie visar att över hälften av världens befolkning lider av svår torka flera gånger per år. Orsakerna är det varmare klimatet, ett ökat befolkningstryck, en förbättrad levnadsstandard och det expanderande jordbruket.

Studien, som tagits fram av forskare vid det holländska Twente-universitetet, har undersökt tillgången till färskvatten runt om i världen. Faktorer som klimat och miljö har analyserats, men även hur mycket vatten som krävs i olika samhällen för att upprätthålla befolkningar och jordbruk.

De nya siffrorna visar att 4 miljarder människor lider av extrem torka åtminstone en dag i månaden, en summa som tidigare forskning har uppskattat till allt från 1,7 till 3 miljarder. 2 miljarder av dessa bor i Kina och Indien, men rapporten inkluderar även 120 miljoner människor i Kalifornien med omgivningar, där vattenbristen på senare tid har varit extra hård mot USA:s trädgårdsland.

Forskarna poängterar dock att jordens totala färskvatten är tillräckligt för att släcka all världens törst, men att det ofta rör sig om en geografisk och tidsmässig ”mismatch” i utbud och efterfrågan. Detta är särskilt tydligt i varma eller tätbefolkade områden, där perioder av vattenbrist får människor att krama ut de sista dropparna ur redan pressade vattenreservoarer.

Avslutningsvis varnar forskarna för de effekter ett varmare klimat kan ha på tillgången till sötvatten och betonar vikten av att skapa ett hållbart vattenfotavtryck:

Att möta mänsklighetens ökade behov av färskvatten och samtidigt skydda våra ekosystem…kommer att vara en av det här århundradets svåraste och viktigaste utmaningar.

Miljö online2

Liknande artiklar