Halvering av norska vildlaxen sedan 80-talet

Foto: Thomas Bjørkan

Den allt mer spridda laxlusen och den odlade laxen misstänks ligga bakom den enorma minskningen av vildlaxbeståndet med hela 55 procent från 1980-talet. 

Laxlusen är den vanligaste parasiten på lax – lusen är ett litet kräftdjur som lever på laxens hud i vattnet och skrapas bort innan laxen säljs. De norska odlade laxen har de senaste åren drabbats allt mer av laxlusen då lusen blivit resistent mot de medel som används för att stoppa den, vilket drabbat både den vilda laxen liksom miljön, skriver Aftonbladet.

Det vilda beståndet påverkats negativt av laxodlingarna då fiskarna rymmer och sjukdomarna sprids till de vilda laxarna. Det ”Vetenskapliga rådet för laxförvaltning” menar att problemet kommer öka fortsätta att öka.

Enligt Natursidan har Norges fiskeriminister Per Sandberg uttalat sig om att det inte är läge att utöka laxodlingarna förrän problemet med laxlössen är löst.

Miljö online2

Liknande artiklar