Kinas vindkraft susar förbi den europeiska marknaden

Foto: HardyS

Den kinesiska vindkraftsmarknaden växte med 27 procent under 2015 och övertog förstaplatsen från EU för första gången någonsin.

Enligt en rapport från the Global Wind Energy Council installerades hälften av all ny vindkraft globalt sett i Kina förra året. Landet spädde på hemmamarknaden med 30,5 gigawatt vilket fick den totala installerade kapaciteten att landa på 145,1 gigawatt.

I EU växte vindkraften med 6 gigawatt till en total kapacitet på 141,6 gigawatt, en ansträngning som inte räckte för att säkra platsen som världens meste vindkraftsproducent.

Rapporterna om hälsoskadliga smognivåer från bland annat förbränning av kol i Kina duggade tätt under fjolåret, och satsningen på vindkraft ses som ett sätt att råda bot på problemet.

Miljö online2

Liknande artiklar