Kuylenstierna: Koppla hållbarhetsmålen till statsbudgeten

Foto: SEI

Koppla 2030-agendan till samtliga departement och myndigheter – och direkt till statsbudgeten. Det skriver Johan Kuylenstierna, vd på Stockholm Environment Institute.

Om vi inte vågar tänka nytt när det gäller förvaltning och hur vi mobiliserar alla krafter i samhället – framför allt dem som sitter på den verkliga makten – riskerar 2030-agendan att inte bli något annat än en vacker vision, skriver Kuylenstierna på Miljöaktuellts debattsida.

Då hållbarhetsmålen är globala vill Kuylenstierna att Sverige ska ta fram nationella delmål som ska kopplas tydligt till budgeten, departementen och myndigheterna.

Tanken bakom de globala målen och Agenda 2030 är att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor och säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Regeringen ska tillsätta en kommission med civilminister Ardalan Shekarabi i spetsen för att reda ut hur Sverige ska nå Agenda 2030-målen.


Här kan du läsa om målen som har med miljö att göra.

Här kan du läsa en äldre intervju med Kuylenstierna.

Miljö online2

Liknande artiklar