Luftföroreningar dödar 5,5 miljoner människor årligen

Foto: Kentaro IEMOTO from Tokyo, Japacc (by-sa-2.0n )

Cirka 5,5 miljoner människor dör årligen på grund av luftföroreningar. Mer än hälften av dessa dödsfall sker i Kina och Indien.

I Kina orsakar luftföroreningar från kolkraft cirka 366 000 dödsfall årligen, därmed den största orsaken till dödsfall på grund av luftföroreningar i Kina. I Indien är förbränning av trä och gödsel för matlagning och uppvärmning en stor orsak. Med nuvarande utveckling väntas också de årliga dödstalen att stiga, enligt ny forskning.

Detta gör att luftföroreningar är den näst största orsaken till förtida dödsfall globalt, endast rökning dödar fler människor. Men luftföroreningar är inte endast ett problem för Asien. I Europa dödar luftföroreningar över 200 000 människor per år, men dödsantalet på grund av luftföreningar minskar både i Europa och USA.

Men det görs ändå saker, som en kamp mot det här kommer Kina att stänga 1000 kolgruvor i år.

Miljö online2

Liknande artiklar