Obamas lagförslag om renare luft nedröstat i USA

Foto: Tech. Sgt. Dawn M. Price, USAF

Imorse stod det klart att Högsta domstolen i USA röstat ned förslaget Clean power plan. Lagförslaget syftade till att minska koldioxidutsläppen från landets nuvarande kraftverk med en tredjedel till år 2030.

Lagförslaget, som lades fram i slutet av sommaren 2015, anses vara det mest viktiga verktyg landet  har för att nå upp till de löften om minskade utsläpp som USA utgav under klimatförhandlingarna i Paris i december, enligt Reuters.

Förslaget har å ena sidan stöttats av en sammanslutning av 19 000 städer i USA och ett dussintal delstater och å andra sidan mött motstånd från en rad företag och hela 27, i huvudsak republikanska, delstater.

Det var på det berömda håret då förslaget föll med fem nej och fyra ja.

Än är det emellertid inte helt avgjort. Den 2 juni i år kommer frågan åter tas upp då en appellationsdomstol ska ta ställning till om huruvida lagen är laglig eller ej.

Miljö online2

Liknande artiklar