Positivt besked för den svenska vargstammen

Foto: Public domain

Fem länsstyrelser beslöt i oktober 2015 om den hittills största licensjakten på varg. I fredags meddelade Förvaltningsrätten att beslutet inte överensstämmer med EU:s art- och habitatdirektiv. Således har 32 av de hotade 46 vargarna troligen räddats.

Länsstyrelserna i Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs, Västmanlands och Örebros län beslutade i oktober om att 46 vargar, motsvarande elva procent av vargstammen, skulle fällas. Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden och Rovdjursföreningen överklagade beslutet och efter att fördelar vägts mot nackdelar i en så kallad proportionalitetsbedömning meddelade Förvaltningsrätten att beslutet inte går att förena med EU:s art- och habitatdirektiv.

Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen, är lättad efter beslutet:

Det här är goda nyheter för Sveriges sårbara vargstam. Nu kan vi andas ut, vargstammen är för tillfället räddad undan vidare licensjakt. Rovdjur behövs i naturen, de har en ekologisk roll vi människor inte kan fylla. Vi hoppas nu på att regeringen lyssnar på de krav som vi har ställt tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund om förbättrad ersättning till lantbruket. Rovdjursstängsel är ett beprövat medel som kan minska konflikterna. Vi vill se nya och bättre bidrag till förebyggande åtgärder.

Miljö online2

Liknande artiklar