Stockholms Universitet divesterar

Foto: Johan Fredriksson ( Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.)

Stockholms universitet ska inte längre investera i fossil energi. Det beslutade universitetsstyrelsen den 15 februari.

Stockholms Universitets rektor Astrid Söderbergh Widding säger i ett pressmeddelande:

Hållbar utveckling är en central fråga både inom utbildning och forskning vid Stockholms universitet. Som ett av ännu ganska få miljöcertifierade lärosäten bedriver vi givetvis ett aktivt miljöarbete på många områden. Beslutet att avinvestera är därför ytterligare ett naturligt steg i detta arbete. I dag är det dessutom glädjande nog möjligt att placera fossilfritt utan att äventyra det övergripande målet för stiftelseförvaltningen, att generera avkastning som kan användas i utbildning och forskning.

Frågan om divestering har drivits aktivt av studentorganisationerna Fossil Free Stockholms University och Symbios.
Tidigare har bland annat Chalmers Tekniska HögskolaUppsala kommun och Örebro stad sagt att de ska divestera. Västerås kommun har beslutat att de ska divestera delar av sina fonder.

Miljö online2

Liknande artiklar