Bottentrålningen stort hot mot Arktis

Foto: August Linnman

Med smältande isar öppnas nya möjligheter upp för internationella företag som ser de ekonomiska vinsterna i att utnyttja de tidigare oexploaterade områdena i Arktis. Greenpeace varnar nu för bottentrålningen som är katastrofal för den biologiska mångfalden och de känsliga bottnarna.

Isarna smälter kring Arktis till följd av den globala uppvärmningen. Samtidigt finns det många länder som vill sko sig på den nya möjligheten till exploatering som kommer. Men det är inte bara oljebolagen som plötsligt ser en öppning till det svarta guldet. Även den industriella fiskeflottan ser nya möjligheter att dra in stora fångster från bestånd som tidigare varit ganska orörda.

Greenpeace har nu tagit fram en ny rapport, This far not further, som belyser det nya hotet mot Arktis liv – bottentrålningen. Satellitdata och undersökningar som gjorts visar att allt fler trålare fiskar i de tidigare isbelagda områdena. De tunga trålarna river upp och förstör havsbotten i jakten på en så stor fångst som möjligt. Trålarna kan förstöra hela ekosystem och de känsliga korallrev som finns är otroligt utsatta.

Miljö online2

Liknande artiklar