Däckslitage största utsläppskällan till mikroplaster

Foto: Holger.Ellgaard

En ny rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet visar kartläggningen av hur mikroplast sprids i naturen och var de största utsläppskällorna finns. På en inte så hedrande första plats kommer utsläpp från däck- och vägslitage.

SMB har de senaste månaderna skrivit ett flertal artiklar om hur mikroplast påverkar vår natur och våra hav med alla dess invånare. Frågan diskuteras flitigt inom politiken och nya regelverk börjar diskuteras både i Sverige och utomlands.

Problemet med mikroplast i haven är en prioriterad fråga. Det här är den största kartläggningen av källor och spridningsvägar för mikroplast som gjorts i Sverige, det är ett viktigt underlag för att förstå hur vi bäst kan minska uppkomst och utsläpp av mikroplast, säger Kerstin Magnusson, ekotoxikolog vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

Nu har IVL Svenska Miljöinstitutet, tagit fram en rapport där de kartlagt de största utsläppskällorna och spridningsvägar av mikroplaster i Sverige. På första plats kom, kanske inte så förvånande, slitage av däck och vägar och på andra plats kom granulat från konstgräsplaner.  Andra stora utsläppskällor är tvätt av syntetfibrer, slitage av båtar och industriell produktion och hantering av plast.

Eftersom plastpartiklarna bryts ner långsamt kommer halterna i miljön oundvikligen att öka så länge tillförseln via avloppsreningsverk och andra transportvägar fortsätter. Därför är det viktigt att mängden plastpartiklar i avloppsvattnet som lämnar hushåll och industrier minskar och att vi får bättre kunskap om övriga transportvägar, säger Kerstin Magnusson.

Dock finns fortfarande stora kunskapsluckor i forskningen. En viktig del som forskarna poängterar saknar kvantitativa mått av är utsläppen från nedskräpning och avfallshantering.

Tips på hur du själv kan minska dina utsläpp av mikroplaster? Läs här.

Miljö online2

Liknande artiklar