EU-länder sluter avtal om handel med återvunna råmaterial

Foto: GST HBK

I veckan möttes ministrar, näringsliv och miljöorganisationer från Nederländerna, Frankrike, Storbritannien och Flandern för att sluta ett nytt handelsavtal. The North Sea Resources Roundabout (NSSR) kommer att underlätta handeln med råmaterial som vanligtvis lämnas åt sitt öde efter avfallshantering.

Råmaterial som aluminium och bly blir ofta klassade som skräp efter avfallsförbränning. Olika länders syn på restprodukter och handel med återvunna material ligger till grund för detta. Men nu har Nordsjö-länderna tagit fram ett nytt avtal för att dra ner på godtyckligheten i ”skräp kontra resurs”-frågan. Nederländerna, ordförande i Europeiska Unionens råd, har varit en drivande kraft bakom det nya handelsavtalet och menar att överenskommelsen är en positiv utveckling för både ekonomi och miljö.

Nederländernas miljöminister, Sharon Dijksma, delade med sig av sina förhoppningar i en intervju på torsdagen:

Genom att omdefiniera vad som avses med ‘resurser’ och samtidigt anpassa definitionen bland grannländerna kommer saker och ting bli mycket lättare för företag.

Även finansministern Henk Kamp ställde sig mycket positiv till de nya möjligheterna:

[Avtalet] betonar att en cirkulär ekonomi främjar företagande, skapar nya arbetstillfällen och förbättrar vår lokala miljö. Det kommer till exempel att bli lättare att handla med kompost när grannländerna ser det som gödningsmedel istället för avfall.

Enligt EU-kommissionen skulle en snabb omställning till en cirkulär ekonomi i hela unionen kunna innebära besparingar på 600 miljarder euro i produktionskostnader och dra ner på koldioxidutsläpp med 450 miljoner ton om året.

Miljö online2

Liknande artiklar