Förbjudna bekämpningsmedel i svensk mat

Foto: Apple and Pears Australia Ltd

En ny granskning av Ekot visar att 22 av världens farligaste bekämpningsmedel har påträffats i livsmedel i Sverige. Flera av dem är hormonstörande och kan vara skadliga både för producenter och för konsumenter.

De påträffade bekämpningsmedlen bannlystes från odlingar inom EU för tio år sedan. Trots detta används de fortfarande och finns enligt granskningen i livsmedel som äpplen, olivolja, apelsiner och gurka.

Flera av bekämpningsmedlen innehåller hormonstörande substanser och kan ha en negativ effekt på människans förmåga att skaffa barn även i mycket små doser. Men trots att ämnena dykt upp har Livsmedelsverket inte velat slå larm. Anledningen är att halterna inte överstiger verkets uppsatta gränsvärden. Det är inte förbjudet att importera mat som odlats med dessa bekämpningsmedel utanför EU, men de farliga ämnena har även påträffats på livsmedel från länder som Spanien, Grekland, Belgien och Holland.

Peter Bergkvist från Kemikalieinspektionen menar att det vore en god idé för Livsmedelsverket att ändra sina rutiner för att uppmärksamma de fall där förbjudna ämnen används inom EU. Vill man dock som konsument försäkra sig om att de farliga substanserna inte finns med i innehållsdeklarationen bör man satsa på ekologiskt och närodlat. Enligt Livsmedelsverkets kontroller är det väldigt sällsynt att man hittar osmakliga ämnen i dessa produkter.

Miljö online2

Liknande artiklar