Förbjudna kemikalier i fyra av tio elektroniska produkter

Foto: Curtis Palmer

Enligt uppgifter från Kemikalieinspektionen innehåller mobiltelefoner, surfplattor och köksapparater miljöskadliga ämnen som bly och kortkedjiga klorparaffiner.

När de förbjudna kemikalierna släpps ut i naturen finns de kvar i ekosystemen mycket länge. Hos människor kan kortkedjiga klorparaffiner och bly leda till cancer och neurologiska skador. Särskilt småbarn är känsliga för påverkan från gifter i miljön.

Malena Pilenvik, inspektör på Kemikalieinspektionen, tydliggör för TT att det inte har gjorts någon statistisk undersökning utan en stickprovskontroll.

– Vid normal användning kommer man inte åt de här ämnena utan det är främst ett miljöproblem. Men man ska se till att köpa CE-märkta produkter och även om risken är låg undvika att ha elektronik i barnets rum samt inte låta barnen leka med gammal elektronik, säger Pilenvik.

Miljö online2

Liknande artiklar