”Hurra” ”Äntligen” ”Wohooo” – Jubel efter regeringens förslag om enklare regler kring solenergi

Foto: Sunlight Systems

Det här ökar möjligheterna för en solrevolution i Sverige, menar Lise Nordin, energipolitisk talesperson för Miljöpartiet.

I dag meddelade regeringen att man vill göra det enklare för privatpersoner att producera sin egen förnybara solel. Regeringen har tidigare fått mycket kritik för systemet som innebär att alla solelsproducenter måste momsregistrera sig eftersom det handlar om en ekonomisk verksamhet. Men för att minska denna administrativa börda kommer regeringen nu alltså att föreslå att de företag som har en mycket liten omsättning (30 000 kr per år) ska momsbefrias. Det här framgår av ett pressmeddelande, där regeringen skriver:

Aktörer som berörs är exempelvis mikroproducenter av förnybar el såsom villaägare som säljer överproduktion från egna solceller. Det kan också handla om små ideella föreningar eller andra mindre verksamheter som säsongsverksamhet, hobbyverksamhet och liknande.

Lise Nordin, energipolitisk talesperson för Miljöpartiet säger i en kommentar till Supermiljöbloggen:

– Jag är glad att momskravet nu tas bort. Det har aldrig varit så enkelt och lönsamt att sätta upp solceller på sitt villatak. Slopad moms tillsammans med regeringens rekordsatsning på investeringsstöd och garanterad skattebefrielse även för den som säljer el ut till nätet ger möjligheter för solrevolutionen.

Och det är fler som är glada över dagens förslag, även från oppositionen. Nedan är några av kommentarerna från Twitter.

Miljö online2

Liknande artiklar