Miljöfrågorna prioriteras i Kinas nya femårsplan

Foto: Vmenkov (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

Kina har nyligen släppt sin femårsplan för perioden 2016-2021. Miljöfrågorna är högt prioriterade i planen och 10 av 25 mål handlar om miljön, enligt den statliga nyhetsbyrån Xinhuanet News

Enligt planen ska utsläppen av luftföroreningarna svaveldioxid och kväveoxid minska med 15 procent till 2020 och luftkvaliteten i städerna ska vara bra 80 procent av tiden. Budgeten för att bekämpa luftföroreningarna ska fyrdubblas.

I planen ingår också att vattenkonsumtionen per 10 000 Yuan i BNP ska minska med 23 procent till 2020, energikonsumtionen ska minska med 15 procent per BNP-enhet till 2020 och koldioxidutsläppen ska minska med 18 procent per BNP-enhet till 2020.

Kina vill lämna fasen som den statliga nyhetsbyrån kallar ”tillväxt till varje pris” och istället ha en hållbar tillväxt. Det hänger samman med den omvandling som Kina vill göra från tyngre tillverkningsindustri till att låta tjänstesektorn stå för en större del av ekonomin. Tjänstesektorn är mindre miljöförstörande än den tunga industrin. Enligt planen ska den ekonomiska tillväxten öka med minst 6,5 procent per år.

Detta är en omvandling som redan pågår. Som Supermiljöbloggen tidigare skrivit om så kommer inga nya kolgruvor att få öppnas i Kina under de kommande tre åren och ungefär 1000 kolgruvor stängdes 2015. Lika många planeras att stängas i år. Men kol står fortfarande för över 60 procent av energikonsumtionen.  Flera kinesiska städer har akuta problem med luftföroreningar. Ungefär 1,4 miljoner kineser dör varje år på grund av luftföroreningarna.

Kinas officiella mål är att koldioxidutsläppen ska börja minska 2030. En del forskare menar att Kinas utsläpp redan har börjat minska och att Kina därmed skulle ligga 15 år före sitt officella mål, men andra betonar att siffrorna är osäkra.

Miljö online2

Liknande artiklar