PET-flaskans död, bakteriens bröd

Foto: Public domain

Vår kampanj ”Ett skräp om dagen” talar sitt tydliga språk. Det slängs alldeles för mycket skräp i naturen. Men nu kanske en plasthungrig bakterie kan minska problemet.

Omkring 56 miljoner PET-flaskor producerades i världen 2013, en plastprodukt som det sedan tar hundratals år att bryta ned. När plasten hamnar i havet bryts den av solen ned i mindre bitar. Mikroplasten orsakar problem för den marina miljön eftersom fiskar och andra djur uppfattar den som mat. Gifterna i plasten ackumuleras sedan i näringskedjan, från mindre organismer till större rovdjur. Vilka skador detta får på arter och ekosystem är dock okänt.

Men nu har forskare i Japan upptäckt att PET-flaskornas plastsmak triggar igång smaklökarna hos bakterien Ideonella sakaiensis. Bakterien har visat sig kunna förtära en liten plastfilm på sex veckor i en 30-gradig temperatur. Bakterien fäster sig i plastfilmen och utsöndrar enzymet PETase som i sin tur skapar tereftalsyra. Syran tas sedan upp av bakteriecellen som omvandlar det till molekyler vilka bakterien tillämpar som energi.

De japanska forskarna hoppas nu att upptäckten av bakterierna kan användas inom plaståtervinning och för att minska plasten i naturen.

Miljö online2

Liknande artiklar