Snabbmatskedjor får kritik för antibiotikaignorans

Foto: Ryan Thompson (CC BY 2:0)

Idag är det internationella konsumentdagen. Årets tema berör det växande hotet om antibiotikaresistens, en av dagens största globala hälsorisker. Sveriges konsumenter har granskat fyra snabbmatkedjors arbete för minskad antibiotikaanvändning och resultaten varierar något. Max utmärkte sig som bäst, medan Burger king fick hård kritik.

Sveriges konsumenter tycker att multinationella restaurangkedjor i och med sin köpkraft endast borde använda sig av leverantörer med minimal antibiotikaanvändning som inte rutinmässigt ger djuren antibiotika i förebyggande syfte. Sveriges konsumenters granskning visar dock att snabbmatskedjornas ansvar i kampen mot antibiotikaresistens måste bli större.

Antibiotikaresistens är ett av de största hoten mot mänskligheten idag. Resistenta bakterier dödar varje år minst 25 000 människor i Europa redan idag. Som stora säljare av köttprodukter har de internationella snabbmatskedjorna ett enormt ansvar och skulle kunna göra skillnad genom att ställa tuffa krav. Hos vissa finns höga ambitioner, andra verkar inte ha vaknat ännu vilket är djupt oroväckande, säger Jan Bertoft, generalsekreterare Sveriges Konsumenter.

Sveriges konsumenter uppmanade McDonalds, Subway, Burger king och Max att redogöra för hur de idag ställer krav på sina leverantörer och hur deras utfasningsarbete av antibiotika ser ut. Max utmärker sig relativt positivt med sin konsekventa användning av svenskt kött, vilket medför en hårdare reglering. Burger king visar sig inte ta något ansvar alls.

Burger King kom sämst ut i vår granskning, efter att enbart ha hänvisat till lokala myndighetskrav. Det är lägsta tänkbara ambitionsnivå och helt otillräckligt. Nationella regler varierar stort och tillåter i många länder antibiotika i förebyggande syfte, vilket kan bli ett sätt att skyla över dålig djurhållning och riskerar att öka problemen med resistenta bakterier. Problemet är globalt och måste lösas på global nivå – här har multinationella restaurangkedjor en nyckelroll, säger Jan Bertoft.

McDonalds och Subway har båda tagit på sig att inom en viss tid fasa ut antibiotikaanvändningen i sina leverantörskedjor på marknaden i USA, de har däremot inte uppvisat några ambitioner för ett globalt åtagande.

Miljö online2

Liknande artiklar