Statlig utredning: Skärpta lagar krävs kring PFAS

Utredningen om kemikaliegruppen PFAS i vattenverket Brantafors utanför Kallinge är nu klar. Regeringen höll nu under förmiddagen presskonferens om den rapport som tagits fram.

I December 2013 upptäcktes höga halter av den giftiga kemikaliegruppen perflourerande ämnen, PFAS, i vattenverket utanför byn Kallinge i Blekinge. kemikalierna visade sig komma från intilliggande flygfält där bland annat brandförsvaret övade. Ämnena finns i stor omfattning i brandskum på grund av sina vatten- och fettavvisande egenskaper. Det spreds via grundvattnet till vattentäkterna som sedan kom till Kallingebornas vattenkranar.

Utredningen, ledd av Göran Enander, innehåller förutom en rapport om hur spridningen av kemikalierna kunde ske även en handlingsplan för ett förbud mot gruppen.

Det är inte bara de boende i Kallinge som har drabbats av förgiftat dricksvatten. Höga halter har tidigare även upptäckts i Uppsala, Tullinge utanför Stockholm och Halmstad. Ämnena kan ge upphov till hormonstörningar och problem med levern hos människa, men är även väldigt farligt då de kommer ut i naturen och påverkar levande organismer, något som SMB rapporterade om då.

PFAS är ett samtalsämne som har blivit väldigt omdiskuterat det senaste året, mycket på grund av de rapporter som Greenpeace tagit fram om hur kemikalierna används i friluftsprodukter för att avvisa vatten och smuts. Regeringen har tagit krafttag i frågan och kopplat in flera olika myndigheter för att kunna begränsa användningen av PFAS.

Miljö online2

Liknande artiklar