Trendbrott: Världens energirelaterade koldioxidutsläpp har slutat öka

Foto: © Copyright Mat Fascione and licensed for reuse under Creative Commons Licence

De årliga globala energirelaterade koldioxidutsläppen står stilla för andra året i rad, det visar nya uppgifter från International Energy Agency (IEA). Samtidigt ökade den globala ekonomiska tillväxten med 3 procent. 

2014 och 2015 är första gången som sambandet mellan ekonomisk tillväxt och utsläpp brutits. Även under det tidiga 80-talet, 1992 och 2009 stod koldioxidutsläppen still eller minskade. Men då hängde det samman med ekonomiska problem på grund av amerikansk lågkonjunktur, Sovjetunionens fall respektive finanskrisen.

Ökningen av förnybar energi är en stor del av anledningen till att utsläppen inte har ökat. Förnybart har stått för cirka 90 procent av den nya elproduktionen under 2015, enligt IEA.

Utsläppen har minskat i både Kina och USA under 2015. I Kina beror utsläppsminskningen på minskad kolanvändning och ökning av koldioxidsnåla energikällor. I USA beror minskningen snarare på byte från kol till naturgas. Däremot ökar utsläppen i andra delar av Asien, i Mellanöstern och även lite i Europa.

 Det räcker absolut inte med att utsläppen står stilla. För att temperaturökningen inte ska bli mer än 1,5 grader till år 2100 (så) behövs utsläppsminskningar på 70- 95 procent till år 2050 jämfört med år 2010, skriver FN:s klimatpanel i sin senaste rapport som Supermiljöbloggen sammanfattat här.

Världens energiutsläpp står enligt co2.now för cirka 90 procent av de totala mänskliga koldioxidutsläppen.

Miljö online2

Liknande artiklar