Tyskland ska minska klimatutsläppen med 95 procent till 2050

Foto: Jorge Royan / http://www.royan.com.ar / CC-BY-SA-3.0

Tyskland har nyligen bestämt att de ska minska sina utsläpp med 95 procent till år 2050 jämfört med 1990. Miljöminister Barbara Hendricks motiverar målet med att hänvisa till överenskommelsen från Paris om att världens länder ska försöka begränsa temperaturökningen till 1,5-grader. 

För att nå klimatmålet ska förnybar energi användas. Förnybar energi stod år 2015 för 32,5 procent av elproduktionen i Tyskland. Satsningen på förnybar energi är en del av den så kallade Energiewende, som också innebär att kärnkraften ska avvecklas till år 2022 och att växthusgasutsläppen ska minska med 40 procent till 2020. Kolkraften ska inte avvecklas förrän runt år 2040 eller 2050 enligt planerna. .

Tyskland har kommit en bit på vägen, men har mycket kvar för att uppnå klimatmålet om 95 procents minskning. Sen 1990 har utsläppen minskat med 27 procent. Men 2015 ökade utsläppen med en procent, det vill säga tio miljoner ton, skriver Climate Home.  Ökad användning av olja och diesel för uppvärmning och användningen av kol för elproduktion är orsakerna.

Miljö online2

Liknande artiklar