Världens första elväg byggs utanför Gävle

Foto: Sebbe

Till sommaren ska vägen vara färdig och lastbilar och annan tung trafik kan köra på el under en sträcka på 2 kilometer. Satsningen är den första i sitt slag och kan leda till stora utsläppsminskningar från vägtransporter.

De tunga transporterna kommer kunna koppla upp sig mot kontaktledningar, i stil med järnvägens elledningar, som just nu håller på att installeras ovanför E16 utanför Gävle. Elen från ledningarna matas sedan ner i en elhybridmotor och låter fordonet köra i en hastighet på upp till 80 km/h. Jämfört med vanliga förbränningsmotorer halveras energiåtgången vid användning av kontaktledningar.

Satsningen, som finansieras av Trafikverket, är ett sätt att undersöka om tekniken kan vara ett hållbart sätt att drastiskt minska utsläpp från vägtrafik. Om Gävleprojektet ger positiva resultat är planen att expandera nätet i riktning mot Borlänge.

Torbjörn Suneson från Trafikverket kommenterade projektet under lanseringen:

Sverige är ett av de länder i världen som hittills har kommit längst med att utveckla tekniken för elvägar. Det är ett sätt att utveckla miljösmarta transporter i det befintliga vägnätet.

Att använda luftburna kontaktledningar är i sig ingenting nytt. Det som gör projektet speciellt är att fordonen nu kan kopplas till ledningarna i full galopp, ett konststycke som tidigare krävt stillastående trafik.

Miljö online2

Liknande artiklar