Domen ger hopp om ett gruvfritt Kallak

Foto: Malin Hassler

I februari beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att dra in Tasman Metals tillstånd att bryta sällsynta jordartsmetaller i Norra Kärr. Orsaken var riskerna för miljön. Nu ändras reglerna för hur tillståndsprövningarna för nya gruvor görs.

Hittills har Bergsstaten, myndigheten som i ett första skede beslutar om gruvtillstånd, bara bedömt miljöpåverkan av själva gruvan, det vill säga själva hålet i marken. Myndigheten har inte tagit hänsyn till hur alla de avfallsdammar, deponier och vägar som alltid byggs tillsammans med gruvan påverkar miljön.

Det blir det ändring på efter domen i februari. Så här säger Åsa Persson, bergmästare på Bergsstaten till Sveriges Radio:

– Hittills har vi tittat på själva konstruktionsområdet. Nu säger man att vi ska titta på hela verksamhetsområdet och hela industriområdet. Även där anläggningarna ligger, säger Åsa Persson, bergmästare vid Bergsstaten.

Vidare säger hon:

– För en ny underjordsbrytning i Kiruna där vi redan har en existerande gruva blir det i princip ingen förändring, eftersom då tar man inte någon mer mark i anspråk. Men vid en nyetablering av en gruva kan det vara en förändring,

Beslutet förväntas få konsekvenser för de tilltänkta gruvor som just nu ligger på regeringens bord. En av de gruvorna är Beowulf Minerals planerade gruva i Kallak utanför Jokkmokk.

Miljö online2

Liknande artiklar