Greenpeace: ”Vänsterpartiet på väg att bromsa omställningen till ett förnybart energisystem”

Foto: Annika Örnborg

Mycket tyder på att kärnkraftsfrågan kommer bli en av de stora diskussionsämnena på partiets kongress i maj. 

Vänsterpartiets partistyrelse vill att partiet på kongressen 5-8 maj antar en ny position om i vilken takt som den svenska kärnkraften ska avvecklas, det här rapporterade bland annat Dagens Nyheter om i förra veckan.

Partistyrelsen skriver i sitt förslag (pdf) att kärnkraften visserligen är ”en osäker energikälla” som ”försvårar omställningen till en 100 procent förnybar energiproduktion” -vilket partiet vill se till år 2040. Men partistyrelsen föreslår ändå att ”kärnkraftsavvecklingen ska ta hänsyn till den svenska kärnkraftens möjlighet att bidra till minskade utsläpp från fossila kraftverk på den nordeuropeiska elmarknaden”.

– Klimatomställningen ska gå först. Vi måste göra en snabb utfasning av fossilbränslen och då får man göra prioriteringar, kommenterade partisekreteraren Aron Etzler saken till DN.

Men resonemang kritiseras nu av Greenpeace, som menar att Vänsterpartiet är på väg att bromsa upp den omställning till förnybart som partiet själv säger sig vilja ha. Organisationens energitalesperson Rolf Lindahl skriver i ett inlägg:

Resonemanget kan ifrågasättas på flera plan. Vad är det som säger att det är fossil kraft som trycks ut? Det troliga är att det snarare är utbyggnaden av förnybara energikällor och effektivisering i våra grannländer som bromsas och att den fossila kraften blir kvar.

Även om vi antar att det är kolkraft som trycks ut, vilket Vänsterpartiets styrelse räknar med, innebär förslaget att våra grannländer ersätter ett ohållbart energisystem med ett annat. I praktiken betyder förslaget att våra grannländer gör sig beroende av svensk kärnkraft, samtidigt som Sverige, åtminstone moraliskt, tar på sig ansvaret att leverera fossilfri el. Därmed blir även Sverige fast i ett beroende av reaktorer och så länge dessa accepteras kommer det att bli svårare för politiker att besluta om stödsystem och andra styrmedel för utbyggnad av förnybara energikällor även i Sverige, liksom effektivisering. Därmed bromsas även omställningen till ett förnybart energisystem i Sverige.

Även inom Vänsterpartiet har det höjts röster mot den föreslagna förändringen. TT Nyhetsbyrån skriver att flera kritiska motioner har lämnats in.

Partidistriktet Skåne hävdar att V kommer att låta som kärnkraftsvänner som hävdar att kärnkraft är en ren energikälla som man måste utnyttja för att minska beroendet av fossila bränslen. Partidistriktet Halland vill slå fast målet att kärnkraften ska vara helt utfasad år 2030.

Miljö online2

Liknande artiklar