Professor: Regeringen kan visst stoppa Vattenfalls brunkolsaffär

Foto: gbohne (CC BY-SA 2.0)

Frågan om ifall regeringen kan stoppa Vattenfall från att sälja sin kolverksamhet till det tjeckiska bolaget EPH eller om det krävs att också riksdagen vill stoppa affären har diskuterats flitigt den senaste tiden, inte minst i debatter mellan Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Miljöpartiet hävdar att det krävs att riksdagen står bakom att brunkolsaffären stoppas, men Vänsterpartiet säger att det är undanflykter. Nu ger sig professorn i civilrätt, Daniel Stattin, in i diskussionen och säger till ETC:

Bolagsrättsligt finns regler som säger att man kan kalla samman en bolagsstämma väldigt snabbt. Det finns en aktieägare här och det är staten. Detta kan i princip göras på näringsministerns kontor. Bolagsrättsligt tar man bort ägardirektiven eller ger extra direktiv. Det skulle kunna gå på en halvtimme ungefär

Enligt Johan Nergelius, professor i konstitutionell rätt, är det en tolkningsfråga om ägardirektiven tillåter att regeringen kan stoppa affären. Om affären stoppas skulle ansvarig minister i värsta fall kunna fällas av Konstitutionsutskottet. Nergelius säger om det till ETC att:

Det får inga juridiska konsekvenser och det är generellt ett problem med KU:s granskning. Det är också ganska ovanligt att det får politiska konsekvenser även om kritiken är hård.

Miljö online2

Liknande artiklar