Solpaneler på alla nya byggnader – San Francisco första staden i USA att införa detta som krav

Foto: Sierra club

Målet är att 100 procent av elbehovet ska täckas av förnybar energi. 

I staden San Francisco i norra Kalifornien har politikerna beslutat att alla nya byggnader under tio våningar måste ha solpaneler på taket – antingen solceller för att generera el eller solfångare för att generera värme exempelvis för varmvattenbehov.

Enligt nyhetssajten NPR är San Francisco den första stora staden i USA som inför sådana här regler. Tidigare har man haft bestämmelser som fastställt att 15 procent av takytan på nya byggnader ska kunna användas för solpaneler. Men nu, från och med 2017, måste alltså någon form av solpaneler sättas upp också.

Scott Weiner, som ligger bakom lagförslaget, säger till NPR:

– Activating underutilized roof space is a smart and efficient way to promote the use of solar energy and improve our environment. We need to continue to pursue aggressive renewable energy policies to ensure a sustainable future for our city and our region.

San Franciscos mål är att på sikt möta sitt elbehov med 100 procent förnybar energi.

Miljö online2

Liknande artiklar