Stopp för nya kolkraftverk efter 2017 om tvågradersmålet ska nås

Foto: Arnold Paul (GNU Free Documentation License)

Om världen ska ha en 50 procent chans att klara tvågradersmålet kan inga nya kolkraftverk och andra energianläggningar som släpper ut koldioxid byggas efter 2017. Det är slutsatsen i en ny studie från forskare på Oxford University. 

Slutsatsen baseras på nuvarande utsläppstrend och FN:s klimatpanels uppgifter om hur mycket som kan släppas. Studien förutsätter att utsläppen från andra sektorer minskar i enlighet med tvågradersmålet. Bara om befintliga anläggningar stängs tidigare än förväntat eller om CCS-teknik installeras så kan nya koldioxidintensiva energianläggningar byggas efter 2017.

Enligt miljöekonomiprofessorn  Cameron Hepburn talar detta för en divestering:

De som investerar i ny koldioxidutsläppande infrastruktur måste fråga sig hur länge dessa tillgångar kommer att vara igång och utvärdera värdera risken för framtida nedläggningar och avskrivningar.

Miljö online2

Liknande artiklar