39 italienska kommuner 100 procent förnybara

Foto: Maëlick (CC BY-SA 2.0)

Det senaste decenniet har Italien storsatsat på ren energi, någonting som har lyft den totala mängden förnybart från 15 procent till 35,5 procent.

Den viktigaste satsningen har visat sig vara den småskaliga, eller lokala, produktionen i form av solpaneler, vindkraft, biomassa och småskalig vattenkraft. Den lokala produktionen kräver lägre investeringar än den centrala, minskar förlusterna vid transport av el och för ofta med sig en lägre nota för slutkonsumenten.

Trots att flera andra kommuner också satsar på förnybart utmärker sig 39 stycken genom att framställa både el och värme på fossilfritt vis. Utvecklingen har gjort att Italien har kunnat sänka sina koldioxidutsläpp och stärka sin ekonomi i takt med att man blir allt mindre beroende av importerat bränsle.

8,1 procent av Italiens befolkning får nu sin elektricitet från solpaneler, vilket gör landet till Europas främsta solenergianvändare före Grekland och Tyskland.

Miljö online2

Liknande artiklar