400.000 liter cyanidlösning har läckt från gruva i Mexiko

Foto: Okänd

Läckan mörkades av gruvbolaget i två dagar, och hotar nu att tränga in i regionens grundvattensreservoarer.

Olyckan skedde i gruvan Chanate, belägen i Sonora i norra Mexiko. Gruvan ägs av företaget Santa Rita, som i sin tur är en del av det kanadensiska bolaget Aurico Gold Inc.

Läckan orsakades av en spricka i en rörledning. Anställda vittnar om säkerhetsmissar och bristande tillsyn. Felet rapporterades månader innan olyckan, men inga åtgärder vidtogs.

Regionen har tidigare lidit av stora miljökatastrofer. 2014 inträffade vad som ofta räknas som Mexikos värsta miljöskandal. Fyrtio miljoner liter kopparsulfat läckte då ut floder och vattendrag. Den gången föll ansvaret på Grupo Mexico.

Under förra året registrerades flera läckage från gruvor i Sonora. I oktober 2015 läckte cyanid ut från konstruktionen av en guldgruva. I mars samma rapporterades 180.000 liter kopparlösning runnit ut i vattendraget El Totdillo.

Miljö online2

Liknande artiklar