Barcelona väljer människan framför bilen

Foto: Joaquin Aranoa, Public Domain, CC0

Barcelona sällar sig till en allt större skara av städer som väljer miljö, bättre ljudnivåer och hälsa framför innerstadens bilar. Stora satsningar görs på kollektivtrafik och cykel, och hälsoeffekterna väntas bli stora.

Inom två år ska nästan 60 procent av den viktiga stadsytan som nu används av bilar istället ges tillbaka till medborgarna, skriver The Guardian. Beräkningarna är att det ska minska trafiken med 21 procent.

Enligt flera studier beräknas luftföroreningarna i Barcelona ta 3,500 liv per år, och staden har ännu inte lyckats nå EU:s kravnivåer. Om de skulle lyckas nå nivåerna visar en studie att 1,200 liv kan räddas per år, samtidigt som befolkningens förväntade livslängd ökar med 5 månader.

Förutom hälsoeffekterna ska beslutet innebära minskade vägolyckor och motverka fetma, samtidigt som städerna får grönare ytor.

Förändringarna kommer göras inom existerade byggnader, men de nya områdena kommer kompletteras med nya cykelvägar. Var du än står i staden kommer du ha högst 300 meter till en busshållplats med högst fem minuters medelväntetid, samtidigt som du bara ska ha ett byte för att ta dig från plats A till plats B, oavsett var platserna är.

Janet Sanz, kommunfullmäktige med ansvar för ekologi, urbanisering och mobilitet, vill ”vinna tillbaka gatorna”.

Den här planen sammanfattar essensen av urban ekologi. Vårt mål är att Barcelona ska vara en stad för att leva i. Som en medelhavsstad spenderar invånarna mycket tid på gatorna, så gatorna behöver i alla lägen vara som ett andra hem, eller som en förlängning av sitt eget boende… Offentliga ytor behöver vara ytor för lek, där grönt inte är en anekdot – där grannområdets historia och lokala liv har en närvaro, säger hon.

Miljö online2

Liknande artiklar