Finanspolitiska rådet: Svensk klimatpolitik bör inriktas på utfasning av kolanvändningen i världen

Foto: Greenpeace

Rådet menar att den svenska klimatpolitiken inte bidrar till att minska de globala utsläppen av växthusgaser till en så låg samhällsekonomisk kostnad som möjligt. 

Samtidigt som regeringen funderar på om man ska tillåta Vattenfall att sälja hela sin tyska brunkolsverksamhet till de tjeckiska bolagen EPH och dess finansiella partner PPF Investments som hoppas på en renässans för kolkraften, kommer nu hård kritik mot regeringens klimatpolitik från Finanspolitiska rådet.

Rådet är en statlig myndighet som har regeringens uppdrag att granska om finanspolitiken möter sina grundläggande mål. I veckan överlämnade rådet sin rapport Svensk finanspolitik (pdf) till regeringen, där bland annat den svenska klimatpolitiken granskas. I ett pressmeddelande (pdf) sammanfattar Finanspolitiska rådet sina ståndpunkter på följande sätt:

Vi bedömer att den stora globala utmaningen för att stoppa klimatförändringarna är att minska utsläppen från kolkraft på ett kostnadseffektivt sätt. Svensk klimatpolitik bör inriktas på åtgärder som direkt eller indirekt bidrar till en utfasning av kolanvändningen i världen. Detta är betydligt viktigare än att minska oljeanvändningen. En snabb minskning av oljeanvändningen i Sverige kombinerad med sektorsvisa reduktionsmål inom landets gränser riskerar att bli dyrt för Sverige utan att leda till minskade globala växthusgasutsläpp eller visa vägen för hur världen kan minska sitt beroende av fossila bränslen.

Miljö online2

Liknande artiklar