Läckta frihandelsdokument visar att det blir svårare att skydda miljön

Greenpeace har i dag offentliggjort hemliga dokument från förhandlingarna mellan EU och USA om frihandelsavtalet TTIP. 

Texterna beskriver EU:s och USA:s positioner i förhandlingarna. De dokument som Greenpeace nu offentliggjort utgör cirka tre fjärdedelar av förhandlingstexterna. Dokumenten finns att läsa här.

Enligt Greenpeace sammanfattning av dokumenten finns det fyra anledningar att oroa sig för miljökonsekvenserna av TTIP. Dessa är:

  1. Det finns ingen möjlighet för ett land att reglera handeln för att skydda miljö, hälsa och naturresurser. I tidigare frihandelsavtal har det funnits en undantagsregel som möjliggjort detta. Men denna undantagsregel nämns inte i de dokument som Greenpeace har kommit över.
  2. Det finns inget i dokumenten om hur klimatet ska skyddas. Däremot så finns det skrivningar om att det ska bli enklare att handla med koldioxidintensiva bränslen som oljesand.
  3. Det finns inget i dokumenten om försiktighetsprincipen. USA vill istället ha en skrivning om att man ska hantera skadliga ämnen snarare än att undvika dom.
  4. Dokumenten visar att EU har mycket dialog med industrin om förhandlingarna. Men civilsamhället har inte samma insyn i förhandlingarna.

VAD ÄR TTIP?

TTIP står för ”The Transatlantic Trade and Investment Partnership” och är ett frihandelsavtal som förhandlas mellan USA och EU. Målet med avtalet är att förbättra ekonomin genom att ta bort eller minska hinder för handel och investeringar.

Det ska ske genom att tullar tas bort och att kostnaderna som uppstår när företag ska uppfylla olika regler i olika länder minskar. Kritiker hävdar att avtalet minskar länders möjligheter att skydda allmänintresset och miljön. Detta enligt en sammanfattning från BBC.

EU vill att avtalet ska förhandlas klart innan det amerikanska presidentvalet.

Miljö online2

Liknande artiklar