Regeringen vill se fler åtgärder som kan minska transportsektorns växthusgasutsläpp

Foto: Yvonne Palm Lundström

Ger Trafikverket i uppdrag att snabbutreda saken.

I går meddelade regeringen att man, som en del i arbetet med satsningen på ett fossilfritt Sverige, nu ger ett nytt uppdrag åt Trafikverket.

Supermiljöbloggen har tagit del av uppdraget, som ska redovisas till regeringen redan den 30 juni i år, där det bland annat står:

Trafikverket ska redovisa vilka styrmedel och åtgärder i infrastrukturen som krävs för att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser med 60 respektive 80 procent till år 2030 jämfört med nivån år 2010.

Att frågan kan behandlas så pass fort beror på att Trafikverket tidigare har tittat på detta, vilket uppmärksammades stort av Sveriges radios Ekot för några månader sedan, då det visade sig att ett ”klimatunderlag” som Trafikverket tagit fram och som hörde till en större rapport som ska ligga till grund för den infrastrukturproposition för perioden 2018-2029 som regeringen ska lägga fram nästa år, först stoppades från att bli offentligt.

Läs mer på Supermiljöbloggen: Trafikverket publicerar ”stoppad klimatrapport”

Stina Bergström, miljöpolitisk talesperson för Miljöpartiet, välkomnar beskedet från regeringen och skriver nu på Twitter:

Transportsektorn står i dag för en tredjedel av de totala utsläppen i Sverige. Regeringens mål, som även var Alliansregeringens mål, är att Sverige bör ha en fordonsflotta år 2030 som är oberoende av fossila bränslen.

Miljö online2

Liknande artiklar