Sverige skyddar ytterligare 47 000 hektar mark

Foto: Frédéric Forsmark/Länsstyrelsen i Norrbottens län

Handlar om 41 områden i Norrbotten och Västerbottens län som nu blir naturreservat.

Naturvårdsverket och Sveaskog har i veckan kommit överens om att långsiktigt skydda 41 värdefulla urskogar och naturskogar – det rör sig om 40 områden i Norrbottens län och ett område i Västerbottens län.

̶  Med överenskommelsen får några av de viktigaste urskogarna i landet ett långsiktigt skydd. Nu kan länsstyrelserna formellt skydda skogsområdena som naturreservat och vi kan bidra till att uppnå miljökvalitetsmålen En storslagen fjällmiljö och Levande skogar, säger Björn Risinger, generaldirektör på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Sammanlagt är det cirka 47 000 hektar mark som ska skyddas som naturreservat, varav cirka 29 000 hektar är produktiv skogsmark. Som ersättning får Sveaskog 60 miljoner kronor av staten.

Miljö online2

Liknande artiklar