Sveriges hälsning till Danmark: Låt oss jobba tillsammans för att det fiskefria området i Kattegatt ska få fortsatt skydd

Foto: Anders Hellberg

I Danmark är trycket just nu hårt från yrkesfiskare som vill öppna upp området för bottentrålning.

Supermiljöbloggen skrev nyligen om hur ett stort antal miljöorganisationer i Sverige och i Danmark uppmanat respektive lands regering att verka för att det område i Kattegatt som varit skyddat från fiske sedan 2009 ska få fortsatt skydd. Samma budskap har tidigare kommit från flera berörda kommuner och länsstyrelser i Sverige. Även Vänsterpartiet har lyft frågan i riksdagen.

Nu i veckan kom även de två regeringspartierna ut på banan. I Göteborgsposten skriver riksdagsledamöterna Emma Nohrén (MP) och Jan-Olof Larsson (S) i en gemensam debattartikel:

Ett unikt område som Kattegatt bör värnas. Men fler måste förstå betydelsen av biologisk mångfald och levande bottnar. Det vore orimligt av Danmark att försvåra för Sverige att uppfylla internationella konventioner om naturskydd. Förlust av biologisk mångfald är ett av de största hoten för vår miljö och oss själva. Så låt oss tillsammans jobba för ett fortsatt skydd av Kattegatts numera myllrande havsbottnar.

I Danmark finns en vilja, inte minst hos yrkesfiskarna, att nu öppna upp området för fiske igen. Den svenska regeringen har dock hittills valt att avvakta vad en arbetsgrupp som tittar på frågan ska komma fram till innan man uttalar sig i ärendet.

Miljö online2

Liknande artiklar