Trots motstånd- nu hugger Polen ner Europas äldsta urskog

Foto: Frank Vassen (CC BY 2.0)

I vintras publicerade vi en artikel om hur Europas äldsta urskog, Bialowieza, hotades av kalavverkning. Idag är det inte längre ett hot, utan att sorgligt faktum.

Bialowiezaskogen är en av de sista resterande urskogarna på den europeiska kontinenten och hem för Europas största däggdjur och träd. Bland 20.000 djurarter är kanske visenten, Europas bisonoxe, den mest sensationella som det största landlevande djuret i Europa. I skogen växer dessutom bland annat jättelika granar, ekar och askar, tidigare helt opåverkat av mänskligt skogsbruk.

Stora delar av Bialowieza utgör en nationalpark och har av FN-organet Unesco listats som biosfär-reservat. Trots detta och tiotals år av folkligt motstånd och miljögruppers våldsamma protester har de första träden nu fällts i skogens övriga områden, vilka inte berörs av samma skydd.

Operationen började idag, sade Konrad Tomaszewski, chef för Polens skogsvårdsmyndighet enligt the Guardian.

Vidare förklarar Tomaszewski syftet bakom operationen och det hot som myndigheterna menar utgörs av barkborrar. Målet är att stoppa skogsförstörelse genom att bekämpa vad de kallar för ”barkborreangrepp” och att dessutom kunna skydda turister och ridande poliser innan de skadade träden faller ned över vandringsstigarna.

Miljöaktivisterna inom polska Greenpeace invänder mot argumenten. Den enda publicerade inventeringen visar att nästan hälften av de träd som är märkta för avverkning kan vara icke-gran-sorter, vilka varit helt opåverkade av skadeinsekternas angrepp. Dessutom varnar Greenpeace för att ett fungerande ekosystem som existerat i 10.000 år blir förstört om träden huggs ned.

Barkborrarna är ett naturligt inslag som alltid funnits, och hittills har skogen lyckats överleva , säger aktivisten Katarzyna Jagiello. Vi uppmanar EU-kommissionen att ingripa och ändra den polska regeringens beslut att förstöra Bialowiezaskogen för alltid.

Med Polens nya, konservativa styrning har regeringen också valt att utöka avverkningen från 40.000 till 180.000 kubikmeter och oppositionen har efter alla år därmed bara blivit större. Men trots varningsflaggor har avverkningen alltså nu påbörjats och detta i omgivningen runt staden Hajnowka, nära gränsen mot Vitryssland.

Skogsvårdsmyndigheten intygar dock att nationalparksområdena ska besparas. Vissa skogsområden ska också skonas som referensområden där skogens träd ska få bestrida barkborrarnas angrepp utan mänsklig inblandning.

Miljö online2

Liknande artiklar