473 miljoner ska bidra till mer hållbara städer

Foto: Jordgubbe (CC BY 2.0)

473 miljoner kronor har delats ut till 19 kommuner för att stödja deras arbete med hållbara städer och hållbar transport. Framför allt syftar stödet till att främja innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar för hållbar kollektivtrafik.

Kommuner och landsting har möjlighet att ansöka om bidrag för hållbara stadsmiljöer och hållbart resande. Bidraget sträcker sig upp emot två miljarder kronor under perioden 2015-2018 och ansöks om hos Trafikverket.

Åtgärderna innefattar bland annat bussgator och körfält, tilltalande knutpunkter, spårväg samt vad som kallas Bus Rapid Transit. BRT är ett system speciellt utformat för att förbättra systemkvaliten och för att förhindra förseningar. Trafikverkets bidrag hoppas kunna skapa förutsättningar för att en större andel av städers persontransporter ska ersättas med kollektivtrafik.

De kommuner som den här gången beviljats stöd är Borås, Eskilstuna, Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Karlskrona, Kungsbacka, Kungälv, Linköping, Malmö, Norrköping, Nyköping, Stockholm, Trollhättan, Umeå, Uppsala, Västerås, Växjö och Örebro. Stödet förutsätter att kommunerna inkommer med motprestationer som bland annat att presentera stadens planer för bostadsbyggande, gång- och cykelåtgärder, sänkta hastighetsgränser och parkeringsåtgärder.

Nästa ansökningsomgång startar redan den 22 augusti och här kan du läsa mer om hur processen ser ut.

Miljö online2

Liknande artiklar